آثار ثبت شده استان یزد

 

 

ردیف

نام اثر

شهرستان

شماره ثبت

تاریخ ثبت

1

مراسم عزاداری محرم و صفرندوشن   (محرم درندوشن)

میبد

11

87/10/15

2

مراسم عزاداری دهه اول محرم حسینیه شاه ولی تفت

تفت

31

88/1/30

3

ترمه بافی  یزد

یزد

23

88/12/19

4

تعزیه روستای توت

اردکان

53

88/12/19

5

دارایی بافی یزد

یزد

64

88/12/19

6

مراسم زیارت پیرنارکی

مهریز

65

88/9/28

7

مراسم خنچه برون یزد

یزد

140

89/3/5

8

مراسم وقت زیارت چک چک

اردکان

168

89/11/19

9

زیلوبافی میبد

میبد

246

90/3/25

10

رشته چنته بافی  ابرکوه

ابرکوه

247

90/3/25

11

سفالگری میبد

میبد

248

90/3/25

12

آئین نخل برداری استان یزد

یزد

249

90/3/25

13

احرامی بافی یزد

یزد

424

90/10/6

14

مراسم سنگ زنی ( جغجغه زنی ) شهرستان میبد

میبد

423

90/10/6

15

حلواارده اردکان

اردکان

1042

91/11/4

16

فن حصیربافی بافق

بافق

1052

91/11/4

17

فن و تکنیک قفل سازی ابرکوه

ابرکوه

1050

91/11/4

18

فن وتکنیک گیوه دوزی ابرکوه

ابرکوه

1049

91/11/4

19

آئین نخل بندی ونخل برداری ندوشن

میبد

1044

91/11/4

20

آئین نخل برداری مهرجرد میبد

میبد

1048

91/11/4

21

فن و هنر چاقوسازی مهریز

مهریز

1045

91/11/4

22

فن ترکه بافی مهریز

مهریز

1046

91/11/4

23

فن و تکنیک زنجیرسازی اردکان

اردکان

1043

91/11/4

24

فناوری ساخت  بادگیر درایران

یزد

1051

91/11/4

25

موسیقی مراسم محرم ابرکوه

ابرکوه

699

91/9/22

26

مراسم پیشواز محرم درندوشن

میبد

700

91/9/22

27

علم گردانی روستای طزرجان

تفت

701

91/9/22

28

مراسم نری گدار ندوشن

میبد

1065

93/10/15

29

موتابی میبد

میبد

1064

93/10/15

30

کاربافی میبد

میبد

1109

94/6/25

31

مراسم شاه حسن ، شاه حسین میبد

میبد

1108

94/6/25

32

مراسم شدّه بندی و شده برداری احمدآباد اردکان

اردکان

1107

94/6/25

33

آئین زنجیرزنی ابرکوه

ابرکوه

1113

94/7/22

34

مراسم آئینی جوش زنی (جوش دور)

ابرکوه

544

94/7/22

35

مراسم عشورمسلم (مراسم استقبال ازماه محرم درعقدا)

اردکان

1174

94/12/22

36

مراسم جارزدن درعزاداری ماه محرم عقدا

اردکان

1178

94/12/22

37

مراسم پامنبری

اردکان

1179

94/12/22

38

مراسم شب فاتحه درعقدا

اردکان

1180

94/12/22

39

مراسم یارون درعقدا

اردکان

1175

94/12/22

40

مراسم آتش زدن خیمه های امام حسین (ع) عقدا

اردکان

1176

94/12/22

41

مراسم عیدبرات دراحمدآباداردکان

اردکان

1182

94/12/22

42

جشن زرتشتی هیرومبا درشریف آباد و پیرهریشت اردکان

اردکان

1181

94/12/22

43

مهارت سنتی تهیه قطاب

یزد

1183

94/12/22

44

مهارت ساخت زنجیرچینابی

یزد

1184

94/12/202

45

رِی گیری : دانش سنتی سنجش عیار یامحک طلا

یزد

1185

94/12/22

46

مراسم بنی اسد درعقدا

اردکان

1177

94/12/22

47

کدین چار (خرمن کوبی سنتی دربافق )

بافق

1305

95/10/6

48

مراسم اجغه زنی بافق

بافق

1306

95/10/6

49

مراسم داغ گندم

بافق

1307

95/10/6

50

سنگ تراشی مهریز

مهریز

1308

95/10/6

51

مراسم گنبد طلای هرابرجان

خاتم

1309

95/10/6

52

مراسم مهره دوره دربافق

بافق

1336

95/10/6

53

مراسم روضه قنبر

بافق

1391

95/12/22

54

مهارت ساخت سنتی قندچین در ندوشن

میبد

101

95/12/22

55

مهارت خراطی سنتی درمیبد

میبد

102

95/12/22

56

عمه ّ کبارم (نوعی عزاداری مختص شب عاشورا ) ابرکوه

ابرکوه

1450

96/7/1

57

پرسه زنی تاسوعای حسینی روستای ترک آباد

اردکان

1505

96/10/18

58

پرسه علی اکبر ندوشن

میبد

1518

96/10/18

59

قنادی یزدی : مهارت های سنتی تهیه شیرینی  یزدی

یزد

1511

96/10/18

60

چلنگری روستای سخوید

تفت

1503

96/10/18

61

دَغال بازی روستای قطرم

بافق

1508

96/10/18

62

شیوه ساخت وآئین نذرکردن  بی بی کوگ به مکانی مقدس

یزد

1517

96/10/18

63

شیوه ساخت عارسک جلی

ابرکوه

1504

96/10/18

64

مراسم بهرشهیدندوشن

میبد

1509

96/10/18

65

مراسم پاجوش زنی بافق

بافق

544

96/10/18

66

مراسم پرسه گندم ندوشن

میبد

1514

96/10/18

67

مراسم تالو گردانی یا دعای باران روستای قطرم

بافق

1507

96/10/18

68

مراسم جوش دوره روستای قطرم

بافق

544

96/10/18

69

مراسم جوش دوره شهرستان اشکذر

اشکذر

544

96/10/18

70

مراسم علم برداری دهه اول محرم شهرستان مهریز

مهریز

1510

96/10/18

71

مراسم نخل برداری وعلم نمد گردانی روز عاشورای فیروزآباد میبد

میبد

1506

96/10/18

72

مهارت پخت آش تکی وفرهنگ آن

بافق

1512

96/10/18

73

مراسم صلا زدن یا برافروختن آتش

بافق

1502

96/10/18

74

مراسم آئینی پخت اش جو، اول اسفندماه درندوشن

میبد

1678

97/8/27

75

روش تهیه نقل بیدمشکی

اردکان

1679

97/8/28

76

روش ساخت زنجیر هل ملیله یزدی

یزد

1673

97/8/28

77

روش ساخت زنجیرتوپ ملیله یزدی

یزد

1669

97/8/28

78

شیوه ساخت زنجیرکلافه ای

یزد

1671

97/8/28

79

هنرساخت دستبند اشرفی یزدی

یزد

1672

97/8/28

80

هنرساخت زنجیرهل وگل

یزد

1670

97/8/28

81

روش تهیه غذای درنجوش

ابرکوه

1730

97/10/30

82

مهارت پخت شیرینی آرد بریزو

بافق

1732

97/10/30

83

مراسم کوزه شکنی بافق

بافق

1729

97/10/30

84

مراسم نقل ریزان آموزش قرآن درمکتب خانه های یزد

یزد

1733

97/10/30

85

مهارت نشاسته گری به روش سنتی

یزد

1776

97/10/30

86

مراسم پامنبری وذکر خوانی روستای فتح آبادهرات

خاتم

1731

97/10/30

87

شیوه بافت خورجین درشهرستان اشکذر

اشکذر

1897

98/4/4

88

شیوه پخت قهوه یزدی

یزد

1893

98/4/4

89

شیوه ساخت زنجیرنردبانی

یزد

1894

98/4/4

90

مدال ماهی لرزون

یزد

1895

98/4/4

91

مراسم روز اول اسفند ملتی روستای چاهوک ، پندر و شهرنیر

تفت

1896

98/4/4

92

شیوه تهیه کیک یزدی

یزد

2085

98/11/29

93

شیوه ساخت خشت اومال

یزد

2086

98/11/29

94

شیوه ساخت دیوارچینه ای

یزد

2087

98/11/29

95

شیوه ساخت قالب جوم یزدی

یزد

2088

98/11/29

96

مهارت پخت نان سوروکوگ

یزد

2089

98/11/29

97

مهارت پخت شولی یزدی

یزد

2090

98/11/29

98

شیوه پخت پلوتوکی

بافق

2131

99/3/4

99

مهارت تهیه ماقوت

یزد

2132

99/3/4

100

مهارت تهیه مشتوک

یزد

2133

99/4/3

101

مهارت کشتی بافی زرتشتیان

یزد

2134

99/4/3

102

مهارت پخت غذای سنتی شیرشو دراشکذر

اشکذر

2135

99/4/3

103

شیوه ساخت انگشتر گالو درشهرستان یزد

یزد

2136

99/4/3

104

نوحه خوانی به شیوه استاد مرحوم حسین سعادتمند

یزد

2137

99/4/3

105

شیوه سنتی تیزاب کاری طلا دریزد

یزد

2138

99/4/3

106

پوشش زنان زرتشتی

یزد

2140

99/4/3

107

مهارت منال بافی

بافق

2142

99/4/3

108

شیوه قالگری سنتی یزدی

یزد

2124

99/4/3

109

مهارت پخت کله گیپا

بافق

2125

99/4/3

110

شیوه ساخت مدال سه لیره

یزد

2126

99/4/3

111

شیوه تهیه سفیدآب

یزد

2127

99/4/3

112

مهارت تهیه شیرینی حاجی بادوم

یزد

2128

99/4/3

113

مهارت وشیوه تهیه نبات یزدی (پرده نبات ، کاسه نبات )

یزد

2129

99/4/3

114

شیوه ساخت گوشواره کشکی

یزد

2130

99/4/3